Binnenkort slakkengang op weg naar Deventer; 'Hou de weg op 80 km/u'

04-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het moet niet langer gaan duren om in Deventer te komen; dat vindt de Zutphense afdeling van de PvdA.
De weg naar Deventer, de N348, moet daarvoor een 80 kilometer per uur weg blijven. De provincie Gelderland experimenteert met andere snelheden op de weg. Zo is de N348 tussen Zutphen en Dieren in september al voor een deel teruggezet naar 70 kilometer per uur.
“Uit de proef moet blijken of het verlagen van de snelheid het aantal ongevallen vermindert en het verkeer toch vlot kan blijven doorrijden.” aldus de provincie Gelderland.

De PvdA wijst erop dat de provincie ook een proef richting Deventer wil uitvoeren, waar de maximumsnelheid maar 60 kilometer per uur is.
“Wij constateren dat het voor de gemeente Zutphen en zeker voor industrieterrein De Mars van cruciaal belang is dat de maximumsnelheid op de N348 van Zutphen naar Deventer op 80 km per uur blijft.” zo zegt de PvdA. “Diverse bedrijven hun verontrusting kenbaar hebben gemaakt dat wanneer de maximumsnelheid verlaagd zou worden naar respectievelijk 70 of 60 km per uur, dit buiten de spits leidt tot langere reistijden naar en van de A1. Dit verslechtert het Zutphens vestigingsklimaat voor bedrijven en een bedreiging van de werkgelegenheid.”

De partij ziet meer heil in andere oplossingen om de verkeersveiligheid te garanderen, zoals een ventweg en goede oversteekplaatsen.

Zij roepen middels een motie het college dan ook op om de geplande proef met een lagere snelheid tegen te houden. Het college moet zich, volgens de motie, ook inspannen om alternatieve mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten in samenwerking met andere gemeenten.