Binnenstadbewoners Zutphen willen minder evenementen in de stad

09-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Bewoners van de binnenstad van Zutphen zijn niet te spreken over de nieuwe evenementenkalender voor 2018.

Bij de presentatie van het concept hadden zij een zienswijze ingediend. In de zienswijzen wordt melding gemaakt van het aantal evenementen en andere (overlast gevende) activiteiten. Behalve evenementen wordt aangegeven dat ook andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de warenmarkt en uitgaanspubliek, voor overlast en hinder kunnen zorgen. Gesteld wordt dat vooral de veelheid aan activiteiten niet bijdraagt aan de leefbaarheid van de binnenstad. In één zienswijze wordt voorgesteld om het aantal activiteiten op de Zaadmarkt daarom te beperken tot maximaal een vierde van het aantal dagen per jaar.
Volgens het bewonerscollectief dat de zienswijze indiende is de binnenstad de laatste jaren veranderd in een evenemententerrein.

Ze dringen ook aan op een vermindering van het aantal evenementen en een beperking van de mogelijkheden om daarbij (harde) muziek te draaien. Ook maken zij zich zorgen om de handhaving van de regels tijdens de evenementen. Genoemd worden de geluidsnormen maar ook handhaving van begin- en eindtijden.

Gemeente
De gemeente heeft de zienswijze naast zich neergelegd. Volgens het college passen alle aangemelde evenementen binnen het beleid. “Dit beleid is er op gericht om enerzijds ruimte te geven voor het houden van evenementen in de stad, maar om anderzijds ook een grens te stellen ter behartiging van onder andere de belangen van omwonenden. Per gebied/locatie worden er daarom jaarlijks niet meer vergunningen verleend dan in het beleid wordt aangegeven. Een voorbeeld: voor de binnenstad van Zutphen wordt maximaal 8 keer een vergunning verleend voor een evenement met een hoog geluidsniveau,” aldus het college.

Handhaving
Een aantal bewoners van de binnenstad heeft al eerder aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in het huidige evenementenbeleid. Zij vinden dat de balans tussen leefbaarheid en levendigheid is doorgeslagen ten koste van de leefbaarheid van de binnenstad voor bewoners. Dit houdt verband met het aantal evenementen en het karakter van de evenementen. Dit signaal (en de zienswijzen) worden meegenomen in het proces om te komen tot een nieuw evenementenbeleid.

Het verzoek om meer handhaving wordt ter harte genomen. Dit evenementenjaar komt er meer nadruk te liggen op de handhaving van de voorschriften van de vergunning, waaronder de begin- en eindtijden van het evenement. Voor het doen van geluidsmetingen is door de Omgevingsdienst Achterhoek meer capaciteit ingepland.Gerelateerd