Boete-alert: Meer handhaving bij de Tichelbeekse waard

13-04-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - Met de herinrichting van de Tichelbeekse waard wordt een deel van de uiterwaarden aan de Hovense kant van de IJssel geschikt gemaakt voor recreatie. Het overige deel is privéterrein en dus niet zomaar toegankelijk. Er komen borden te staan met ‘Verboden toegang’ om dit duidelijk aan te geven. Handhavingsmedewerkers zullen mensen aanspreken en waar nodig bekeuren.

De Tichelbeekse waard ligt aan beide zijden van de spoorbrug en is een Natura 2000-gebied. Er groeien bijzondere planten en er leven beschermde vogels. In het deel direct links en rechts van de IJsselbrug komen enkele paden en uitzichtpunten. Hier kan als de herinrichting klaar is volop gewandeld worden, op de paden en met de hond aan de lijn.

Grond van pachters
De overige gronden in de Tichelbeekse waard heeft de gemeente verpacht aan agrariërs. Zij betalen voor het gebruik van het gebied. Het is niet toegestaan om over hun land te lopen. Dit geldt ook voor honden. Het gras dient namelijk als voer voor koeien. En koeien kunnen ziek worden van hondenpoep; via de parasiet neospora kunnen kalfjes zelfs dood of misvormd worden geboren. De gemeente heeft met de pachters overigens duidelijke afspraken over wanneer zij mogen maaien. Dit in verband met de weidevogels en ganzen die in het gebied leven en broeden.

De belangrijkste spelregels voor de Tichelbeekse waard zijn: blijf op de wandelpaden, houd honden aan de lijn, maak geen lawaai en laat geen afval achter.

Medewerkers van handhaving zullen hier de komende tijd extra op toezien. De ‘verboden toegang’-borden worden waarschijnlijk in de tweede week van april geplaatst.