Boomfeestdag 2019

07-03-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN -Op woensdag 13 maart om 9:00 uur, gaan kinderen van groep 7 van de ‘Vrije School De Berkel’, uit Zutphen, met 36 leerlingen, onder leiding van
leraar Roel Paas een aantal heesters planten. De plantlocatie is een onderdeel van het ‘Groene Kralensnoer’ nabij industrieterrein De Stoven, langs het tracé van De den Elterweg. Een herdenkingspaal wordt officieel ‘geplant’ door een aantal basisschoolkinderen samen met GroenLinks Raadslid Dolf Logemann.

Behoud van bomen

Boomfeestdag wordt door De Bomenstichting Zutphen met hulp van de Provincie Gelderland en aannemer Vaarkamp uit Ede georganiseerd. De Bomenstichting zet zich al meer dan vijftien jaar in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene
leefomgeving van Zutphen en omstreken. Het streven is o.a. het stimuleren van aandacht en waardering voor het aanplanten van nieuwe bomen
en struiken.

Aan de slag op Boomfeestdag

Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dit is zeker het geval als kinderen zelf hebben meegeholpen met planten. Wij hopen dat ze zich dat hun hele leven zullen
blijven herinneren! De buurtgemeenschap “Berkelparkbuurt” zorgt, net als voorgaande jaren, weer voor koek-en-zopie.