Boze Zutphense ondernemers: zet oneerlijke belasting stop

11-09-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Verschillende ondernemers in Zutphen hebben een manifest opgetekend over de reclamebelasting. De laatste weken klagen ondernemers dat de reclamebelasting in Zutphen onevenredig hoog is. Ook wordt de gemeente verweten dat de belasting zonder overleg is ingevoerd en dat zij, nu deze toch geïnd wordt, geen zeggenschap hebben over de besteding van het geld.

De reclamebelasting voor bedrijventerreinen bestaat sinds 2015 (in de binnenstad sinds 2009).

 “Op 15 december 2014 werd de reclamebelasting voor bedrijventerreinen besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester & wethouders vertelde de gemeenteraad dat het verzoek hiertoe vanuit de ondernemers zelf is gekomen. In de aanloop naar de ontwikkeling van een Ondernemersfonds toe schijnt een enquête gehouden te zijn onder 200 ondernemers.” aldus de ondernemers in het manifest, “Wij kunnen ons echter niet meer herinneren dat ons iets gevraagd is, en we zijn niet de enige.”

Onevenredig hoog
“De reclamebelasting is onevenredig hoog.”zo zeggen de ondernemers, “Een kleine eenmanszaak van een gepassioneerde kleine ondernemer betaalt evenveel belasting als de multinational McDonalds. Hoe komt dat? De hoogte van de belasting wordt bepaald aan de hand van de waarde van een pand.”

Daarbij is het laagste tarief 875 euro per jaar. Dit geldt voor alle panden met een waarde onder de vijf ton. Daardoor dat een kleine ondernemer net zoveel betaald als de McDonalds. “Voor de multinationale fastfoodketen is dat peanuts, maar voor kleine ondernemers is het meer dan een maandsalaris.”

Geen zeggenschap
“Wij moeten meebetalen aan het ondernemersfonds, dus willen we ook wat te zeggen hebben over wat er met het geld gebeurt.”
Op dit moment wordt het grootste gedeelte van het geld (90 procent) gebruikt voor camerabewaking. “maar veel van ons hangen zelf beveiligingscamera’s op omdat we aan de camera’s van het Ondernemersfonds niet veel hebben. Ze hangen verkeerd, werken niet of werken niet naar behoren.”

“Deze reclamebelasting is oneerlijk. Wij zijn best bereid mee te betalen aan een ondernemersfonds, als we daar zelf wat aan hebben, als we daar zelf wat over te zeggen hebben en als het een evenredige belasting is die überhaupt te betalen is.”
De ondernemers van Zutphen willen dat de huidige reclamebelasting met terugwerkende kracht stop wordt gezet. Ook willen zij een overleg met de gemeente om tot een 'eerlijke reclamebelasting te komen'.
De SP zal hiervoor maandag een motie indienen in de gemeenteraad.Gerelateerd