'Broederenklooster (Stedelijk Museum) wordt hotel'

13-04-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het Broederenklooster, het huidige pand van het Stedelijk Museum, wordt een hotel. Dat idee heeft de voorkeur van de gemeente.
Het Broederenklooster komt eind dit jaar leeg te staan op het moment dat het Stedelijk Museum overgaat naar het Hof van Heeckeren.

Kwartiermaker
Om een nieuwe bestemming te vinden is in juni 2015 een kwartiermaker aangesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. Daarbij heeft hij twee opties gegeven: een hotel, of een centrum voor sociaal ondernemerschap.

De gemeente heeft daarbij de voorkeur voor een hotel uitgesproken. “Deze hotelbestemming kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad en een economische impuls bieden. Voorgesteld wordt daarom de haalbaarheid van deze optie met voorrang te onderzoeken.” aldus de gemeente.

Volgens wethouder René Sueters worden er op dit moment al serieuze gesprekken gevoerd met een mogelijke exploitant.

“Een hotel is goed voor de aantrekkelijkheid van de stad. Het is ook een versterking voor de binnenstad,” aldus Sueters.

Centrum voor ondernemerschap
Het centrum voor ondernemerschap krijgt een lagere prioriteit. Volgens de kwartiermaker is het zo dat er “geen risicodragende initiatiefnemers waren die het plan samen met anderen konden en wilden uitwerken.”

De gemeente Zutphen ziet het plan wel zitten, maar allicht op een andere locatie: “De door de kwartiermaker genoemde optie voor een centrum voor sociaal ondernemerschap past goed bij de ambitie om ondernemerschap in Zutphen te stimuleren en beweging in de binnenstad te bevorderen. Het lijkt ons mogelijk om samen met de initiatiefnemers te zoeken naar een andere locatie in Zutphen voor dit centrum.”

Gebruiksklaar
Nadat het Stedelijk Museum is vertrokken zal het pand eerst gebruikt worden door de bibliotheek. Dit komt omdat de bibliotheek zelf verbouwd zal worden. Tegelijkertijd moet er een investering in het Broederenklooster gedaan worden om het gebouw 'gebruiksklaar' te maken. “Bij elke nieuwe bestemming zal het nodig zijn om het gebouw te strippen. Zowel de adviesgroep als de kwartiermaker adviseren deze investering nu te doen omdat dat de mogelijkheden tot herbestemming bevordert.”

Wanneer een hotel precies intrek kan nemen is niet bekend. “Het is een kwestie van bezwaren wegnemen. Ik ga er niet van uit dat het echt nog jaren gaat duren”, aldus Sueters.Gerelateerd