Brug over de Vispoortgracht? Sloop van ROC gebouw? En waar parkeren bij groot Zutphens project

11-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Wel of geen brug over de Vispoortgracht? Moet het oude ROC gebouw op het Vispoortplein wel of niet tegen de grond? En wat doen we met het ’s Gravenhof?

Het zijn vragen die terugkomen in de scenario’s voor het miljoenenproject ‘Poort van Zuid’ om de zuidelijke entree van de stad aantrekkelijker te maken.
Het gebied waar Poort van Zuid over gaat ligt rondom het ’s Gravenhof, de Vispoortgracht en de Houtwal.

Deze week zijn er drie scenario’s gepresenteerd door Mtb landschapsarchitecten uit Brabant. Elk scenario heeft zijn eigen factoren, al worden in alle scenario’s de herkenbaarheid van de oude bastions en vestigingswerken versterkt.

Mogelijkheden
Het ’s Gravenhof moet autovrij worden, dat zien de architecten, en de gemeente, graag. Hiermee verdwijnen honderd parkeerplaatsen.
Het oudste plein van Zutphen moet weer in zijn oude glorie hersteld worden; met een terras- en verblijfsfunctie. De Wilhelminaboom krijgt zijn oude plek midden op het plein weer terug in de plannen.

Een van de scenario’s overweegt ook weer een brug over de Vispoortgracht, om parkeren aan de Houtwal aantrekkelijker te maken. Omwonenden van de Tadamasingel zijn hier fel op tegen. Zij zijn bang dat de brug overlast veroorzaakt. De inwoners plaatsten eerder dit jaar borden langs de route van de Houtwal naar de stad als alternatief voor de brug.
De gemeente erkent de sterke signalen tegen de brug; toch wordt deze beschreven in een van de scenario’s.

Parkeren
Het grootste punt in het gemeenteforum was parkeren. In de verschillende scenario’s moeten er extra parkeerplekken vrijgemaakt worden omdat het ’s Gravenhof autovrij wordt. In twee van de drie scenario’s vervalt ook parkeren op de Houtwal (250 parkeerplaatsen).

In plaats daarvan wordt ondergronds parkeren voorgesteld. Deze parkeergarage zou op de plek moeten komen waar nu grofweg het oude ROC gebouw (Vispoortplein) staat.

De scenario’s beschrijven twee opties: of het ROC gebouw slopen, parkeergarage bouwen en daarbovenop nieuwbouw plaatsen; een andere optie is om het gebouw te slopen, de parkeergarage te bouwen en de grond erboven vol te laten lopen met water uit de Vispoortgracht. De gracht dichter bij de stad brengen is een van de plannen om de zuidelijke entree te versterken.

Bewoner inbreng
Bewoners zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen. Tijdens verschillende avonden is input gevraagd om de plannen rond te krijgen. Hieruit bleek dat onder meer tegenstand tegen de brug en tegen de sloop van het ROC aan het Vispoortplein.

De scenario’s zijn dan ook nog niet definitief, verzekert een van de betrokken ambtenaars. Het college spreekt waarschijnlijk binnen een maand een voorkeur voor een van de scenario’s. Echter, een combinatie van verschillende elementen van de scenario’s is ook een optie.