Buitensporig geweld en crisissituaties; extreme woonoverlast aangepakt in Zutphen

14-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente gaat meer doen om extreme woonoverlast aan te pakken. Er is sprake van extreme woonoverlast als buren geconfronteerd worden met bijvoorbeeld conflicten rondom alcohol en drugsverslaving, buitensporige agressie, ernstige psychiatrische problematiek of conflicten binnen een familie.

“Het aantal Zutphense huishoudens dat te maken heeft met meerdere problemen is (relatief) groot.

Een effectieve aanpak heeft dan ook hoge prioriteit.” Zo stelt het college in Zutphen. “Woonoverlast is meestal gerelateerd aan achterliggende complexe, meervoudige problematiek van de veroorzaker maar niet in alle gevallen. Daarnaast is er ook een groep die niet bewust overlast veroorzaakt maar niet mee kan komen in onze samenleving. Zij zijn ‘slachtoffer’ van hun eigen beperking waarmee de omgeving wordt opgezadeld.”

Het gaat in deze gevallen vaak om een verstandelijke beperking of een psychische problematiek.

Om dit aan te pakken gaat de gemeente inzetten op een snelle signalering van de overlast. Ook wordt een regievoerder extreme woonoverlast aangesteld. Deze moet zorgen voor een gerichte aanpak waarbij alle instrumenten van zorg tot strikte handhaving kunnen worden ingezet om de woonoverlast te verminderen.

Stadsmarinier
Het idee van zo’n regievoerder komt uit Rotterdam. Wethouder Withagen en burgemeester Vermeulen zijn op bezoek geweest in Rotterdam om daar kennis te maken met de stadsmariniers. Stadsmariniers zijn ‘superambtenaren’, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Een stadsmarinier valt rechtstreeks onder de burgemeester. De stadsmarinier kan zo nodig stevig ingrijpen. Maar ook zoekt hij de achterliggende problemen op en probeert hij veiligheid en sociaal met elkaar te verbinden.