Burgerbelang hekelt beslissing college over Zutphense windmolens

03-11-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft schriftelijke vragen gesteld over de bekendmaking van twee precieze locaties voor windmolens in Zutphen en de steun hiervoor vanuit het college van B&W. De medewerking van de gemeente bij het aanwijzen van deze locaties lijkt haaks te staan op het raadsbesluit over dit onderwerp.

IJsselwind BV, het initiatief dat de windturbines wil plaatsen, moet eerst aan zes voorwaarden voldoen waaronder een draagvlakonderzoek. Daarnaast moeten de gevolgen van het plaatsen van de turbines op de locaties in kaart worden gebracht met betrekking tot het aangezicht van de stad.

Dit alles is nog niet gebeurd en daarom heeft Burgerbelang het idee dat het college voor haar beurt heeft gesproken door in de media aan te geven dat zij ‘akkoord’ is met de opgegeven locaties.

Burgerbelang is al langere tijd kritisch over de een aantal energie-ambities van de gemeente en de manier waarop omwonenden hierover worden geïnformeerd. Zo heeft zij bij de behandeling van het raadsvoorstel Evaluatie EnergieNeutraal aangegeven tegen de plaatsing van windmolens te zijn en dat zij bedenkingen heeft bij de realisatie van een biomassacentrale in Zutphen.Gerelateerd