Burgerbelang stoort zich aan gebrek aan communicatie rondom vluchtelingenschool

17-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Dinsdagavond was er een informatieavond over het pand aan de Waterstraat waar jonge vluchtelingen les zouden krijgen. De gemeente sprak van een behoorlijke opkomst van ongeveer 60 mensen.
Patricia Withagen: “De sfeer was overwegend goed. Mensen begonnen met het uiten van hun zorgen. Dat was onder andere hoe de leerlingen er moeten komen. En wat het betekent voor de omgeving.”
De buurtbewoners waren kritisch over het ontbreken van een schoolplein. Zij vrezen dat jongeren gaan hangen in de buurt. “Na uitleg was er begrip en ook positieve reacties”, aldus Withagen.

Communicatie
De politieke partij Burgerbelang is ook kritisch: “Deze school zou eerst worden gehuisvest in het oude ROC-gebouw aan het Vispoortplein, maar na onenigheid met de pandeigenaar werd dit plan plotseling afgeblazen.”
“Al even plotseling werd gekozen voor een pand aan de Waterstraat. De buurtbewoners voelen zich hierdoor overvallen en eisen uitleg. Burgerbelang stoort zich ook aan het gebrek aan communicatie door de gemeente en kan het maar moeilijk begrijpen dat er niets is geleerd op dit vlak.”
Zij noemen de informatieavond een eerste stap, “al kwam deze wel te laat”.

Burgerbelang: “Bovendien heeft de buurt het idee dat dit plan hen nu plotseling opgedrongen wordt.”

De gemeente gaat nu een klankbordgroep oprichten waarin bewoners plaats kunnen nemen. Withagen: “Hiervoor zijn al tien aanmeldingen.”

Bestemmingsplan
Voorlopig nemen de leerlingen geen trek in het pand aan de Waterstraat. Het bestemmingsplan was niet in orde. De gemeente schrijft deze fout toe aan 'de hoge tijdsdruk' waarin gewerkt werd een goede bestemming te vinden. Er wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan voor de Waterstraat.
De statushouders krijgen voorlopig les in de witte vleugel van het oude gemeentehuis.