Buurtpreventie Warnsveld; 'een laag hekje en een grote TV vraagt om diefstal'

16-04-2016 Nieuws Redactie

De heren Kok (links) en Backers


WARNSVELD – Sommige wijken hebben al WhatsApp-groepen om de veiligheid te vergroten. Maar sommige wijken gaan ook nog verder. Zo kent Warnsveld heuse Buurtpreventieteams.

Team buurtpreventie Warnsveld is een werkgroep van de Dorpsraad Warnsveld en al weer meer dan een jaar actief. Het team bestaat uit zo'n 15 vrijwilligers. Ze hebben contact met de wijkagent en de wijkregisseur van Warnsveld. Zij lopen door de wijk opzoek naar (potentieel) verdachte of onveilige situaties.
Bij signaleringen die niet kunnen wachten moeten ze gebruik maken van 112 zoals iedere andere burger.  Het doel van het team is de veiligheid in de wijk te verhogen.

De heren Kok en Backers zijn lid van het buurtpreventieteam. Tijdens de surveillance zijn ze herkenbaar aan een oranje hesje waar op de achterkant “buurtpreventie” staat.

“Dat is om herkenbaar te zijn”, zegt Backers. “Als wij 's avonds door de brandgangen lopen met onze zaklamp, moeten we herkenbaar zijn. Mensen moeten niet denken dat we slechte plannen hebben maar dat we er zijn voor de veiligheid.”

Donkere maanden
“We lopen vooral in de donkere maanden.” vult Kok aan. “In het donker is herkenbaarheid van groot belang. We zijn er echt niet alleen op uit om boeven te vangen, al is dat natuurlijk leuk. We letten ook op andere zaken.”
“We zien bijvoorbeeld ook onveilige situaties in het verkeer en daar maken we natuurlijk melding van bij de wijkagent of de buurtregisseur.” Onderwijl raapt Backers argeloos een blikje op dat op straat ligt en deponeert het in een prullenbak. “Houd Warnsveld schoon, dat vind ik ook belangrijk,” zegt hij lachend. “Het accent van de buurtpreventie ligt natuurlijk op de donkere maanden omdat het inbrekersgilde dan het meest actief is maar ook tijdens de zomer zijn we actief.” aldus Kok.

Briefje door de deur
Terwijl we door de brandgangen lopen attendeert Kok op een achtertuin. “Kijk,” zegt hij, “een heel laag hekje en je kijkt dwars door het huis. Zie je dat daar een hele grote tv hangt?” Backers vult aan: “Mensen die op een inbraak uit zijn, zien dit, en ook dat er en goede vluchtweg is. Als ze een keer terugkomen en zien dat het donker is in het huis is de tv weg en wie weet wat nog meer.”

Kok: “Hier, er zijn mooie schuttingen om de tuin geplaatst maar de vuilcontainers staan er achter.  Voor criminelen een prachtig opstapje om zo over de schutting te klimmen.”
Bij dit soort zaken attenderen we de bewoners door een briefje in de bus te stoppen.

“Kijk dit huis,”zegt Backers, “Hier liep ik afgelopen winter voorbij en er bleek een feestje aan de gang te zijn. Er lagen veel fietsen in de tuin die slecht of niet op slot waren. Ik heb maar even aangebeld want iemand met en busje had er zo tien mee kunnen nemen.”

Het team is enige tijd geleden begonnen met buurt 'WhatsApp-groepen' op die manier kunnen buurtbewoners elkaar wijzen op onveilige situaties in de buurt zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Flyers hiervoor worden op dit moment per buurt verspreid.

Het team is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ook bij willen dragen aan een veiliger Warnsveld. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via: buurtpreventie.warnsveld@gmail.com