Buurtwoners houden 'positief protest' tegen Vispoortgrachtbrug

14-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Buurtbewoners rondom de Vispoortgracht hebben een actie bedacht om te 'protesteren' tegen de Vispoortgrachtbrug. Zaterdag 17 december zullen zij om 11.30 uur een opening verrichten van het project 'Rondje om de Vispoortgracht, meer beleving dan u dacht'.

Vispoortgrachtbrug
De buurtbewoners protesteren al tijden tegen de komst van een brug over de Vispoortgracht. De gemeente denkt echter dat, zodra de rondweg om de Hoven is gerealiseerd, er meer verkeer via de zuidkant zal komen. Zij investeren daarom flink in het project Poort van Zuid, waarin aandacht wordt gegeven aan deze kant van het centrum. In het project wordt onder meer gekeken naar de verbinding naar het centrum. Op 17 juni kregen de bewoners per brief daarover te horen dat het college “niet specifiek met u (de bewoner, red.) in overleg wil treden over het wel of niet realiseren van een brug over de Vispoortgracht maar wil alle zaken in totaliteit bekijken.”
De bewoners vinden dat zij daardoor buitenspel worden gezet. Daarvoor hebben zij een 'positieve actie' opgezet.

Actie
“We horen heel weinig nog van de gemeente over of er wel of geen brug komt”, vertelt Edith Geleijn, een van de initiatiefnemers van de actie.

“Wethouder Coby Pennings heeft echter vorig jaar in de raad aangegeven dat zij met de provincie een rondje om de gracht gedaan, om te kijken naar een alternatief. Daar zijn wij met onze actie op ingesprongen.” Als alternatief is genoemd om het huidige pad rondom de Vispoortgracht aantrekkelijker te maken.

De buurtbewoners willen dat nu met een positieve actie benadrukken. “Wij hebben daarom het plan bedacht om de route rondom de Vispoortgracht aantrekkelijker te maken.”

De invulling van dit plan maken zij zaterdagochtend bekend. Daarvoor is een uitnodiging gestuurd naar onder meer de wethouders en de burgemeester.Gerelateerd