Coalitie in een versplinterd landschap; de problemen van Zutphen

23-03-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Een links blok? Een centrum coalitie? Of ‘alles bij het oude laten’? Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om een coalitie te vormen. De coalitie zal minstens vier partijen nodig hebben, wat overigens minder is dan de vijf partijen waar de vorige coalitie uit bestond.

Hoe anders was dat bijna 40 jaar geleden. Zutphen kende toen niet 29, maar 23 gemeenteraadszetels. De PvdA was in de jaren ’80 heer en meester. In 1982 haalden zij 9 zetels, vier jaar later 11. In beide gevallen niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar het zat er slechts 3 of 1 zetel vanaf.
Vanaf de jaren ’90 zette het verval in en werd het landschap meer divers. De PvdA zakte van 9 zetels in 1990 naar 7 vier jaar later. Bij de verkiezingen daarop (1998) bleven het 7 zetels, echter, het totaalaantal gemeenteraadszetels ging omhoog naar 25, waardoor het aandeel van de arbeiderspartij verder slonk.

Tot en met 2010 zou de PvdA wel de grootste blijven. Maar zo’n dominante positie als eerder kwam er nooit meer. Het Zutphense politieke landschap versplinterde.

Sinds 1994 was het al niet meer mogelijk om met minder dan drie partijen een coalitie te vormen. Maar in 2014 waren er minimaal vier partijen nodig. Door verdere versplintering binnen de partijen werden het er uiteindelijk vijf: van GroenLinks tot VVD en ‘alles ertussen’.

2018
Nu zijn er weer minimaal vier partijen nodig: GroenLinks, SP, PvdA en de Stadspartij zouden samen een links blok kunnen vormen, zij het wel met de minimale meerderheid van 15 zetels (van de 29). Een combinatie van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 krijgt eenzelfde nipte meerderheid, wat meer een centrumcoalitie zou betekenen.

Mochten de partijen besluiten met dezelfde coalitie door te gaan, zoals het de afgelopen vier jaar deed, kunnen zij rekenen op 18 zetels: een ruime meerderheid.

Er zijn veel variaties denkbaar, het is te hopen dat ze er snel uitkomen. Vier jaar geleden had Zutphen de dubieuze eer om als laatste in Nederland een coalitie te vormen. Toen duurde het precies 100 dagen. Ze hebben tot 29 juni dit jaar om dat record niet te breken.