D66 eist opheldering over puinhoop rondom PlusOV vervoer

28-08-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - “Het was gewoon echt een puinhoop. Inmiddels wordt het iets overzichtelijker hoe de routes lopen, we beginnen iets meer grip te krijgen.'' Maar dat de problemen zijn opgelost, dat kan directeur Noordam nog niet concluderen. "We lossen steeds meer problemen op, maar het is nog niet op orde.'' Zo staat de situatie van PlusOV beschreven in de gemeente Hattem en Heerde.

PlusOV regelt sinds 1 augustus onder meer het leerlingenvervoer in de Stedendriehoek.

Echter, op de eerste dag was al duidelijk dat de zaken niet op orde waren. Zo was in sommige gevallen de chauffeur helemaal niet op komen dagen.

De Zutphense D66 vindt het niet kunnen dat de gemeente vanuit zijn zorgplicht heeft ingegrepen om zelf het vervoer te regelen.
Andere gemeenten hebben inmiddels wel maatregelen genomen, waardoor vanaf vandaag alternatieve vervoerders worden ingezet.

De gemeente Zutphen kiest hier niet voor en blijft ouders verwijzen naar OV plus. Terwijl deze aangeeft dat alle problemen nog niet zijn opgelost.

“D66 wil niet dat deze kinderen tussen de wal en het schip vallen. Juist deze kinderen hebben duidelijkheid en structuur nodig. Juist in casussen zoals deze waar de gemeente vanuit een zorgplicht zorg moet dragen voor deze kwetsbare doelgroep zou je als gemeente een meer (pro) actieve houding mogen verwachten.” Zo schrijft Ingrid Timmer van D66.

Zij is dan ook kritisch richting het college. Timmer eist opheldering van het college rondom de situatie. “Klachten als deze zijn niet nieuw. In 2014 tijdens de overstap naar een andere vervoerder hebben ouders aangegeven dat zij de wijze van communicatie rondom de overstap als zeer slecht hebben ervaren. Geen informatie vooraf over de routes, tijden en met welke chauffeur zij hun kind mee moesten geven. Nu worden dezelfde klachten opnieuw ervaren. Had het college, gezien de ervaringen uit het verleden, hier niet beter op kunnen sturen?”

Het is niet bekend wanneer het college met de antwoorden komt.