De Kwartiermakers: 'Huurdersvereniging Bij1 is wel democratisch'

03-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Maandagavond dienden de SP samen met BewustZW een motie in die oproept dat het college “Woonbedrijf ieder1 dringend verzoekt te stoppen met de oprichting van een ondemocratische huurdersorganisatie.” De huurdersorganisatie in kwestie is Bij1.

Ron Duivelaar, één van de Kwartiermakers en oprichter van Bij1, kan zich niet vinden in die uitspraak. “Ik begrijp niet dat deze motie is ingediend,” vertelt Duivelaar, “een aantal weken geleden heeft mevrouw Pennings tijdens het woonplatform aangegeven dat de politiek zich niet gaat bemoeien met dit verhaal. Sterker nog, de gemeente Zutphen kan deze zaak niet handhaven.”

“Als mensen vinden dat het verkeerd gaat, moeten zij zich melden bij minister Blok, of ze gaan rechtstreeks naar het woonbedrijf.”
Dit laatste is volgens Duivelaar al gebeurd. Hier zijn gesprekken gevoerd. Vrijdag is er met deze mensen nog een apart gesprek met de vraag of zij tot aan april willen toetreden als Kwartiermaker.

Wel democratisch
“Wij hebben sinds januari vorig jaar aan iedere huurder gevraagd of die mee wil denken en praten. Iedereen is daarvoor welkom.”
Om als bestuurder aan te treden hebben een aantal sollicitanten gereageerd. Duivelaar: “We hebben een aantal leuke kandidaten voor bestuursleden, deze gaan zich binnenkort profileren op onze site. De huurders krijgen per verhuureenheid van Woonbedrijf ieder1 een stem.” Daarvoor wordt op dit moment een stemmodule gekoppeld aan de site. “Dat ondemocratische herken ik mij dus helemaal niet in.”

De huurders hebben volgens Duivelaar gewoon inspraak binnen de huurdersorganisatie. “Op de jaaragenda van het woonbedrijf worden prioriteiten gesteld. Bij bepaalde zaken wordt om instemming gevraagd van de huurdersorganisatie. Zij hebben agenderingsrecht, adviesrecht en informatierecht.”

De huurders worden hierover geïnformeerd en zij kunnen daarover vervolgens hun mening geven. Duivelaar: “Uit alle meningen van de huurders maakt de huurdersorganisatie een advies. Deze komt eerst terug bij de huurders, zij hebben dan nog vijf dagen om daarop te reageren. Vervolgens gaat dat advies naar het woonbedrijf.”

Stichting of vereniging
“Op dit moment is de stichting al opgericht, 'Stichting huurders Bij1'. Na de verkiezingen zal vanaf 1 april het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. Zij gaan verder met het invullen van de statuten, bevoegdheden en rechten.”
Duivelaar zegt dat de Kwartiermakers, om zichzelf te beschermen, een stichting zijn begonnen. “Dat was een bewuste keuze en is gemaakt met de hulp van een notaris.”
“Wil je in een proces als dit de continuïteit en de slagvaardigheid waarborgen, dan moet je een stichting beginnen. Dit standpunt wordt ondersteund door huurders uit zo wel Zutphen als Deventer.”

Duivelaar sluit niet uit dat in een later stadium de stichting wordt omgezet in een vereniging: “Als je meteen een vereniging opricht, kan het zijn dat bij de eerste ledenvergadering in mei het bestuur naar huis gestuurd wordt. Wij zijn anderhalf jaar bezig geweest om een overlegorgaan op te richten, en dan zijn wij na zo'n stemming terug bij af.”

“Als na een aantal jaren samenwerken blijkt dat na een evaluatie en een huurdersconsultatie de behoefte bestaat de stichting om te zetten naar een vereniging, is dit bespreekbaar. Hiervoor dient de stichting om eerder genoemde redenen wel de kans te krijgen.”Gerelateerd