Definitief een rondweg om De Hoven

01-10-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De rondweg om De Hoven kan doorgaan. Begin dit jaar werd er één beroep aangetekend tegen het inpassingsplan. Voor dit bezwaar is een oplossing uitgewerkt waardoor de N345 rondweg nu onherroepelijk is.

Vanaf nu zal de provincie de benodigde gronden proberen te verwerven. Zodra deze in bezit zijn kan een aannemer geselecteerd worden om de bouw te beginnen. Na verwachting zullen de eerste werkzaamheden in 2016 beginnen.

Daarvoor zullen ook nog voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals archeologisch onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Ook zullen de grondeigenaren ingelicht worden en worden maatregelen genomen om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment rijdt al het verkeer nog door het centrum van De Hoven. De N345 is belangrijk voor het doorgaande verkeer. Met de rondweg hoopt de provincie zowel de doorstroming te verbeteren als de leefbaarheid van De Hoven.Gerelateerd