Deze Zutphenaren kregen een koninklijke onderscheiding

26-04-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De heren Vreman en Zwiep en mevrouw Pelgrim-Versteegen ontvingen vandaag uit handen vanburgemeester Annemieke Vermeulen een Koninklijke Onderscheiding. De drie inwoners van Zutphenkregen de onderscheiding voor de inspanning en betekenis die zij hebben en hebben gehad voor de Zutphense samenleving. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Burgerzaal.

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april ontvingen drie inwoners een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Pelgrim-Versteegen en de heer Zwiep werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Vreman tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Pelgrim-Versteegen en de heer Zwiep zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Pelgrim-Versteegen zet zich sinds eind jaren ‘70 al in als vrijwilliger op school, eerst bij de RK basisschool Don Bosco en later bij Het Mozaïek. Naast dit vrijwilligerswerk is mevrouw Pelgrim-Versteegen actief als collectant en zet zij zich in voor Parochie H.H. Twaalf Apostelen. De heer Zwiep krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange intensieve inzet voor speeltuinvereniging BSP. Naast bestuurslid zorgt de heer Zwiep voor het onderhoud, de activiteiten en haalt
hij mensen op die niet op eigen gelegenheid naar de activiteiten kunnen komen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Vreman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet in de Zutphense samenleving. Hij was van 1976 tot april vorig jaar actief voor voetbalclub FC Zutphen, eerst als vrijwilliger en later ook in de rol van voorzitter. Onder zijn leiding werd onder andere de fusie met SV Zutphen gerealiseerd en de verhuizing naar het huidige complex ‘t Meijerink. Daarnaast is de heer Vreman voorzitter geweest van de Stichting Algemene Hulpdienst Zutphen/ Warnsveld, bestuurslid voor de Interkerkelijke Stichting Naaste in Zutphen, vrijwilliger bij de Katholieke Belangen Organisatie (afdeling Zutphen) en secretaris van de Stichting Engelenfonds Zutphen

Orde van Oranje Nassau
De Orde van Oranje Nassau is ingesteld in 1892 en telt zes graden. De meest voorkomende onderscheiding is die van Lid in de Orde van Oranje Nassau. In uitzonderlijke gevallen betreft het een onderscheiding in één van de hogere graden.