Doek valt voor sociale dienst Het Plein

09-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN/LOCHEM - De gemeenten van Zutphen en Lochem trekken de stekker uit Het Plein. De organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor de uitkeringen in de gemeenten.
Het Plein is een samenwerking tussen Zutphen en Lochem. De gemeenten hebben beiden besloten de samenwerking stop te zetten.
Per 1 januari 2019 worden de werkzaamheden stop gezet.

"De gemeenten Zutphen en Lochem willen ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen dichterbij inwoners gaan organiseren. Dat betekent dat de gemeenten deze taken anders gaan organiseren, waardoor zij beter sturing kunnen geven aan de uitvoering van hun taken. Vandaag hebben beide colleges daarom het algemeen bestuur van Het Plein verzocht een plan van aanpak op te stellen voor de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling." zo stellen beiden gemeenten in een verklaring.

"Het streven is dat inwoners vanaf 1 januari 2019 terecht kunnen bij de eigen gemeente voor de ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen. Tot die tijd blijft de dienstverlening van Het Plein gegarandeerd en verandert dus niets voor inwoners en werkgevers."

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Sinds 2010 voert Het Plein de taken op het gebied van Werk en Inkomen uit voor de gemeenten Zutphen en Lochem. Voor Zutphen voert Het Plein ook zorgtaken uit, zoals Wmo en minimaregelingen. Omdat de verantwoordelijkheid voor deze taken bij de gemeenten is komen te liggen, vinden Zutphen en Lochem het belangrijk dat zij de ondersteuning dichtbij en rechtstreeks aan hun inwoners kunnen bieden.

Het voortbestaan van Het Plein (of een groot deel van zijn taken) werd al langer besproken. Zutphen is bezig een eigen werkbedrijf op te zetten. Hier zouden enkele taken van Het Plein al ondergebracht worden. Op deze manier wilde de gemeente Zutphen de zorgtaken dichter bij huis hebben. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Zowel de uitvoering van deze wetten als de werkgeversdienstverlening worden ondergebracht in het werkbedrijf.

Het werkbedrijf moet per 1 januari 2019 actief zijn.