Draagvlakonderzoek: omwonenden sterk tegen windmolens Twentekanaal

13-04-2017 Nieuws Redactie

De locatie van de windmolens

ZUTPHEN – Er is veel weerstand tegen de windmolens van IJsselwind bij de omwonenden. Dat blijkt uit het draagvlakonderzoek gedaan door onderzoeksbureau Enneüs.

Zij spraken met 33 huishoudens in verschillende gemeenten over de 3 windmolens die moeten verrijzen bij het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde.

Weerstand
Van de direct omwonenden (binnen een straal van 750 meter) geeft 80 procent aan sterk tegen de windmolens te zijn. De belangrijkste argumenten die zij geven zijn dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en dat zij vrezen voor geluidsoverlast. Daarnaast geven zij aan dat zij vinden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is.

Onder indirect omwonenden (die verder dan 750 meter ervan af wonen) zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst is er met 60 tot 70 procent steun duidelijk meer draagvlak dan onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem (voornamelijk in Eefde). Hier is 39 procent voor en 45 procent tegen, de rest blijft neutraal. De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft.

Men vindt de plaatsing over het algemeen afbreuk doen aan het landschap en geeft in sommige gevallen aan betere locaties voor ogen te hebben waar minder sprake zou zijn van overlast.

Proces
Op 18 april presenteert Enneüs de uitkomsten van het onderzoek aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen. Eind april zijn twee andere onderzoeken (namelijk concept-milieueffectrapportage en business case/ participatiemodel) klaar, die samen met het draagvlakonderzoek een beeld geven van de haalbaarheid van het initiatief. IJsselwind beslist op basis van het haalbaarheidsonderzoek of zij het initiatief willen voortzetten. De haalbaarheidsstudie wordt in september voorgelegd aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen.