Een toekomstbestendig plan voor de Hanzehof laat op zich wachten

24-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het gaat langer duren om een definitief plan te hebben voor de Hanzehof. Het Zutphense theater kreeg in 2015 toezegging van extra steun van de gemeente. Het ging om een investering van 1,4 miljoen om het hoogst noodzakelijke onderhoud te kunnen verrichten.
De investeringen (het zogenoemde ‘noodscenario’) zorgde ervoor dat de Hanzehof vijf jaar vooruit zou kunnen.

Deze vijf jaar werd een overbruggingsperiode genoemd. De tijd was bedoeld om de exploitatie van de Hanzehof op orde te krijgen en te verduurzamen. In 2015 had de Hanzehof nog een exploitatietekort van 120.000 euro.

Het plan voor deze toekomstbestendige exploitatie zou in september van dit jaar gepresenteerd worden, zo werd in mei dit jaar gezegd. Echter, medio november ligt er nog steeds geen plan.

“Het heeft allemaal wat langer geduurd,” zegt wethouder Rene Sueters hierover. “Het maken van prestatieafspraken duurde langer dan verwacht.”
Deze week hebben volgens Sueters ook gesprekken plaatsgevonden tussen de Hanzehof en de gemeente.

“Deze vertragingen zorgen ervoor dat het exploitatieplan later pas in de raad komt. We proberen het voor maart af te krijgen.”
Om de exploitatie rond te krijgen wilde de Hanzehof onder meer betaald parkeren invoeren. Dit zou 50.000 euro moeten opleveren. Het college zette hier een streep door waardoor op andere plekken het geld gezocht moet worden.