Eerste schetsen voor nieuw Zutphen getoond

15-06-2017 Nieuws Redactie

Het 's Gravenhof; autovrij | Zutphen24

ZUTPHEN - Het ’s Gravenhof en het gebied van Vispoortplein tot en met de Houtwal, ook wel Poort van Zuid genoemd, krijgen een metamorfose. In de afgelopen maanden konden inwoners, ondernemers en organisaties ideeën aandragen voor de herinrichting van dit gebied. Deze ideeën zijn verzameld en verwerkt in verschillende schetsontwerpen. Deze werden donderdag 15 juni gepresenteerd en alle geïnteresseerden kunnen daar weer op reageren. Dit moet uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp na de zomer.

Op basis van alle inbreng tijdens de bijeenkomsten en gesprekken heeft MTD landschapsarchitecten een schetsontwerp gemaakt voor het ’s Gravenhof en vier voor het gebied tussen ’s Gravenhof en de Houtwal. Voor het deel van het gebied, van Vispoortplein tot en met de Houtwal, hebben alle varianten gemeen dat de parkeerfunctie in het gebied moet worden verbeterd. De schetsen verschillen qua ambitie. De ambitie loopt uiteen van verspreid parkeren en het optimaliseren van het gebied tot parkeren onder water en nieuwbouw op de Houtwal. Alle varianten bevatten een doorsteek naar de Vispoortgracht waardoor het water meer beleefbaar wordt voor onder andere de fluisterboten.

Vervolg
De uitkomsten van de bijeenkomst van 15 juni worden verwerkt en dat leidt naar verwachting tot een ontwerp voor het ’s Gravenhof en het volledige gebied van Poort van Zuid. De komende maanden wordt ook de haalbaarheid hiervan onderzocht. Hierbij gaat het onder andere om kansen voor economische en culturele dynamiek op het Gravenhof, uitwerking van kansen voor klimaatadaptatie en energietransitie en schone mobiliteit, de investeringsramingen en mogelijkheden tot cofinanciering.

Op basis daarvan hoopt de gemeente in het najaar terug te komen met een ontwerp structuurplan en ontwerp voor ‘s Gravenhof dat maximaal aansluit bij de inbreng van de inwoners, ondernemers en organisaties. In 2018-2019 is de bedoeling te starten met de uitvoering van de herinrichting.

Poort van Zuid
Het Zutphense college heeft de ambitie om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken omdat het kansrijk is vanwege de culturele, historische en monumentale kwaliteiten. Eén van die kansrijke plekken in de binnenstad is ’s Gravenhof. Om de kwaliteiten van dit gebied beter te benutten, verdient het plein een metamorfose, zo vindt de gemeente. Dit geldt ook voor het aangrenzende gebied, Vispoortplein tot en met de Houtwal. Naar verwachting benaderen in de toekomst meer bezoekers de Zutphense binnenstad via deze zuidelijke toegang de stad. Dat vraagt om een passender en logischer inrichting, die beter aansluit bij de routing naar de binnenstad. Zo wordt het 's Gravenhof onder meer voorgesteld zonder parkeerplaatsen.

Bekijk de foto's