Einde Delta nabij: bedrijfsplan Zutphens werkbedrijf ligt klaar

11-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het einde van Delta en het begin van een nieuw Zutphens werkbedrijf komt steeds dichterbij. Het college stuurt binnenkort het bedrijfsplan richting de raad voor goedkeuring.
Zij willen de raad ook vragen voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling Delta, of anders daar uit te stappen.

Participatie
Delta is een samenwerking tussen Zutphen, Bronckhorst, Brummen, Lochem en Voorst. De sociale werkvoorziening heeft echter vooral Zutphense klanten: 54 procent komt uit deze gemeente.

Er komen bij Delta echter geen nieuwe mensen meer. Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 is deze instroom gestopt, deze verving de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Op den duur zullen alle werkzaamheden stoppen.

Het werkbedrijf moet de taken van Delta over gaan nemen. De constructie zou per jaar een miljoen euro moeten schelen. De organisatie valt dan volledig onder de gemeente Zutphen.

Het werkbedrijf moet uiteindelijk de uitvoering van de Wsw, de participatiewet (onderdeel werk) en de inkoop van de arbeidsmatige dagbesteding gaan regelen.

Uitgangspunt is dat er voor de mensen met een Wsw indicatie niets verandert. Alleen op papier wordt hun dienstverband omgezet naar een andere werkgever van de GR Delta. Zij blijven waar mogelijk werken bij het bedrijf waar zij geplaatst zijn (meestal via een detacheringsconstructie).