Extra geld: 'Geef jongeren in Zutphen woning met een lage huur'

22-06-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De opbrengsten van het Broederenklooster moet ingezet worden om jongeren aan een woning te helpen in Zutphen. Daarvoor pleit de SP.
Het Broederenklooster wordt een hotel. Hiervoor is het pand verkocht voor 900.000 euro. De SP ziet graag dat dit geld besteed wordt aan de bouw van jongerenwoningen met een rekenhuur van maximaal 414 euro per maand.

“Veel jongeren die in Zutphen willen blijven wonen moeten noodgedwongen wegtrekken naar omliggende steden waar wel betaalbare woningen beschikbaar zijn”, zo stelt de SP.

In 2015 werd een motie aangenomen waarin de gemeente meer moest doen voor jongerenhuisvesting. Volgens de SP is hier weinig aan gedaan sindsdien. Zij zien het extra bedrag voor de gemeente als een mooie start voor nieuwe huisvesting.

Hanzehof
De SP is echter niet de enige partij die gemoeid is in het getouwtrek om de 900.000 euro. Tegelijk met de motie van de SP, kwam een motie van D66 die het geld wil inzetten voor de Hanzehof.

Volgens de democraten moet het extra geld aangewend worden voor herfinanciering of extra aflossing van de lening van de Hanzehof.
“Een groot deel van de exploitatiesubsidie die de Hanzehof van de gemeente ontvangt gaat op aan financieringslasten. Deze lasten zijn uitzonderlijk hoog door de hoge rente die betaald dient te worden over het bedrag van de lening van ruim 7,3 miljoen euro.”

De lening van de Hanzehof is afgesloten in een tijd dat de rente een stuk hoger lag dan nu het geval is. “Door de lening van de Hanzehof te herfinancieren of daar op af te lossen kunnen de rentelasten voor de Hanzehof structureel verlaagd worden.”

Beide moties moeten nog besproken worden. Zij wachten op agendering in het Forum. Het laatste forum voor het zomerreces vindt plaats op 3 juli.