Extra maatregelen Noorderhaven om verontreiniging en explosieven

20-10-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Bij het uitgraven van de nieuwe jachthaven in het woon- en werkgebied Noorderhaven zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig, zoals de inzet van beveiligd baggermateriaal en het afzetten van de omgeving. Dit komt doordat de af te graven sliblaag ernstiger verontreinigd is dan verwacht. Ook zijn er mogelijk explosieven aanwezig uit de Tweede Wereldoorlog. Door de extra maatregelen loopt de aanleg van de haven vertraging op.

De verontreiniging op de plek van de nieuwe haven blijkt forser dan voorzien. Daarnaast laten radarscans zien dat in de hele sliblaag mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Het onderzoeken op explosieven en verwijderen van de vervuilde sliblaag vraagt om extra veiligheidsmaatregelen. Het was bekend dat het slib is vervuild op de plek van de nieuwe haven. Deze is afkomstig van de oude Noorderhaven die hier vroeger lag. De mate van de verontreiniging kon pas worden onderzocht tijdens het ontgraven.

Door de tegenvallende vervuiling loopt de uitvoering vertraging op. Naar verwachting is deze sanering in de eerste helft van 2016 klaar. De oorspronkelijke planning was dit jaar. De aanleg van het zichtbare deel van de haven wordt dit jaar afgerond. Na het verwijderen van de vervuiling start de aanleg van de steigers. Dit gebeurt naar verwachting in het derde kwartaal van 2016. De meerkosten als gevolg van de grotere verontreiniging zijn nog niet bekend. De gemeente brengt die in kaart. De kosten voor het onderzoek naar de explosieven, krijgt de gemeente deels terug van het Rijk. De kosten die voor de gemeente overblijven, moeten binnen de begroting van het project Noorderhaven worden opgevangen.Gerelateerd