Financiële problemen voor Zutphen: minimaal 23 miljoen bezuinigen

04-04-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Binnen een jaar kan veel veranderen. Waar begin 2017 Zutphen nog een positief financieel beeld werd geschetst, is dat een jaar heel anders. Een jaar geleden bleef onder aan de streep bijna een miljoen euro over. In oktober 2017 werd ook nog positief over de financiële situatie van Zutphen gepraat.

In de huidige begroting ziet het meerjarenperspectief er een stuk zwarter uit. Tot 2022 zal minimaal 23 miljoen euro bezuinigd moeten worden.
De neerwaartse spiraal werd eind vorig jaar ingezet. Er werd opnieuw gekeken naar onder meer de begroting van het sociaal domein (met daarin Het Plein). De kosten van Het Plein waren veel te laag ingeschat, waardoor er ruim 8 miljoen euro bij moest.

Leeglopende reserves
“Het Sociaal Domein (participatie, jeugd en WMO) gaat de komende jaren meer kosten dan er aan budget is waardoor de reserve Sociaal Domein leegloopt. Dit is een landelijk beeld,” aldus de gemeente. Ook de algemene reserve komt onder druk te staan. Hier zit nu nog ruim 11 miljoen euro in. Maar als het beleid niet wordt aangepast kennen deze reserves gezamenlijk in 2022 een negatief saldo van ruim 18 miljoen euro.

“Geschetste financiële situatie is onacceptabel en zal hersteld moeten worden”, zo zegt de gemeente, “Gezien de omvang van de financiële risico’s wordt gestreefd naar een minimale omvang van de Algemene Reserve eind 2021 van 5 miljoen euro.”

Om dat te bewerkstelligen moet volgend jaar al 6,2 miljoen euro bezuinigd worden, en in de jaren daarna 8,2 miljoen (samen 23 miljoen euro).

De gemeente is nu bezig een bezuinigingsplan op te stellen. Deze zal 14 mei aan de raad gepresenteerd worden.Gerelateerd