FNV steunt Zutphens plan voor huishoudelijke hulp

16-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen zal maandag 18 december aan de gemeenteraad voorstellen om de uitvoering van de Wmo huishoudelijke zorg voortaan onder te brengen in één aparte stichting. De partijen zijn hierover verdeeld. Zo zijn de SP en de PvdA voorstander van het plan, waar D66 en de VVD liever niet zien dat zorgtaken bij de gemeente komen te liggen.

Vakbond FNV heeft echter zijn steun uitgesproken voor een eigen stichting in gemeentehanden.

“De FNV steunt dit voorstel omdat in het verleden is gebleken dat marktwerking funest is voor de positie van zowel werknemers als cliënten. Een stichting biedt een oplossing voor de vele problemen rond de uitvoering van de Wmo huishoudelijke zorg,” aldus de vakbond, “De FNV wil graag zijn expertise beschikbaar stellen voor het uitwerken van dit unieke concept van de gemeente Zutphen.”

Race naar beneden
Volgens de FNV is sinds de invoering van de Wmo in 2007 de race naar beneden ingezet: gemeenten nodigen aanbieders uit om zich in te schrijven voor het werk, en stellen steeds lagere tarieven vast. “Het gevolg daarvan is dat zorgaanbieders over elkaar heen tuimelen om tegen de lagere tarieven toch het werk te krijgen. De rekening is voor de werknemers, aangezien 80 procent van de huishoudelijke zorgkosten personeelskosten zijn.”

In de praktijk betekent dit dat de lonen de afgelopen jaren tot wel 25 procent lager zijn geworden, tot het niveau van het wettelijk minimumloon, zo gaat de FNV verder. “Daarnaast kregen werknemers steeds slechtere contracten met meer onzekerheid over verlenging. De FNV is hier recent weer mee geconfronteerd bij een thuiszorgaanbieder in de Achterhoek die op verschillende punten de Cao VVT niet naleeft.”

Stabiele omgeving door oprichting stichting
Wim van der Hoorn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De oprichting van een stichting creëert een stabiele omgeving voor zowel cliënten als werknemers. Je hebt dan niet langer te maken met zorgaanbieders die elkaar de loef afsteken en onzekerheid creëren bij werknemers en cliënten. De uitvoering richt zich binnen zo’n stichting uitsluitend op de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning. Die kwaliteit zit ‘m juist in de vertrouwde relatie van de cliënt met de zorgverlener. Deze relatie kan dan langdurig intact blijven. Ook kan er geïnvesteerd worden in scholing van de werknemer.”