Fotocollectie museum Groot Graffel naar Regionaal Archief

27-03-2018 Nieuws Redactie

WARNSVELD NIEUWS – Maandag is door Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur GGNet en Etienne van den Hombergh, stads- en streekarchivaris bij het RAZ (Regionaal Archief Zutphen) een overeenkomst ondertekend waarmee de fotocollectie van 'Museum Het Groot Graffel' in bewaring gegeven wordt aan het Regionaal Archief Zutphen.

In bewaring
Roelof Bolding, lid van de museumcommissie Het Groot Graffel en penningmeester van de Stichting Historisch bezit Oude en Nieuwe Gasthuis: “Ik ben erg blij met deze stap. Geruime tijd geleden kreeg het museum te horen dat het gebouw waarin wij onze expositieruimten hebben, gesloopt gaat worden.”

“Natuurlijk werd ons aangeboden om de museale stukken, documenten en foto's in een veilig ruimte onder te brengen. Als museumcommissie vonden we dat jammer omdat het ons doel is deze zaken aan een breed publiek te tonen. We hebben contact gezocht met Van den Hombergh van het Regionaal Archief Zutphen en die reageerde meteen enthousiast. Het resultaat van de gesprekken is dat de documenten die in het bezit waren van het museum, zijn overgedragen en dat vandaag de fotocollectie in bewaring gegeven is.”

14e eeuw
Het enthousiasme van Van den Hombergh kwam niet uit de lucht vallen. “Het ONG (Oude- en Nieuwe Gasthuis waarvan Het Groot Graffel deel uit maakte, red.) is een instelling waarvan de stichting teruggaat tot 14e eeuw en vermoedelijk nog eerder. Feitelijk was het ONG tot 1995 een gemeentelijke instelling waardoor het historisch archief ook altijd bij de gemeentelijke archiefbewaarplaats hoorde.

Verborgen wereld
Natuurlijk is het zo dat een instelling die nog volop in bedrijf is, zoals GGNet, zelf ook archief bewaart. Archief is immers niks anders dan oude administratie.

Splitsen van oude administratie is niet altijd wenselijk of mogelijk. Daarnaast is het soms moeilijk om te bepalen wat “wettelijk over te dragen archief” is en wat “leuke, aanvullende documentatie”.

Vaak spreekt juist dat laatste het publiek aan. Meer dan de droge, ambtelijke stukken als begrotingen en grootboeken. Het museum op het terrein van Groot Graffel heeft de afgelopen jaren heel veel waardevol, en vooral ook beeldend materiaal, verzameld van het instituut. Omdat Groot Graffel tot in de jaren 1960 een eigen en verborgen wereld was, is dit beeldend materiaal een heel welkome aanvulling.

Sluiting
Nu het museum gaat sluiten, kan het RAZ direct de rol overnemen om de foto’s van Groot Graffel en het Binnengesticht in Zutphen te tonen. Het Regionaal Archief heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in de website met onder andere een online beeldbank. Het RAZ hoopt hiermee een goede digitale vervanger te zijn van het museum.

Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners en medewerkers.