Geen extra maatregelen tijdens afsluiting IJsselbrug

15-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er komt geen bypass bij de rotonde in Brummen tijdens de afsluiting van de Oude IJsselbrug.
De gemeente heeft besloten om, afgezien van omleidingsborden, geen maatregelen te nemen tijdens de afsluiting om de doorstroom te bevorderen.

“De tijdelijke bypass was in eerste instantie een optie omdat het werk aan de brug toen nog vier maanden zou duren. Dat is later teruggebracht naar dertien weken en nu naar acht. Dat maakt al de noodzaak voor de bypass wat minder is.” aldus een woordvoerster van de gemeente.

“Daar komt bij dat de aanleg van de bypass in het meest optimistische geval vier weken duurt, maar dan zou bijvoorbeeld de verlichting nog niet klaar zijn. Dat betekent dan ook veel overlast voor het verkeer op de rotonde gedurende meer dan een maand, terwijl de reden om hem aan te leggen voor maximaal acht weken is.”

Kosten
De brug is in verkorte tijd klaar, maar kost wel meer. Onder meer de logistieke planning en materiaalkeuze zorgen ervoor dat de brug binnen 8 weken klaar is. Wel kost dit 1,3 miljoen euro meer dan eerder begroot was. De aanleg van een bypass werd geschat op twee ton.
“We hebben in dit aspect dus niet zozeer de kosten laten meewegen, maar wel gekeken naar nut en noodzaak. Door het verkorten van de afsluittijd is de bypass minder noodzakelijk.”

Plannen
De gemeente zal wel zijn best doen het verkeer te begeleiden: “In het plan is wel meegenomen dat we gaan werken met dynamisch verkeersmanagement, borden die realtime de reistijden aangeven. Daarover en alle precieze plannen volgt meer informatie begin maart.”Gerelateerd