Geen korfbalhal op oude plek Graaf Ottobad

26-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college heeft dinsdag besloten om geen onderwijsmiddelen in te zetten voor de bouw van een gecombineerde korfbalhal met gymzaal. De gemeente heeft hier meerdere redenen voor. Zo is er geen sprake van een sluitende begroting voor de bouw van de gecombineerde hal, de hal zou concurrerend zijn voor de gemeentelijk sporthallen en de exploitatie kan niet dekkend gemaakt worden. Kortom: de risico’s zijn te groot.

Exploitatietekort
De gemeente heeft bureau Synarchis om onafhankelijk advies gevraagd. Zij geven aan dat zij een flink exploitatietekort verwachten. Dit tekort zou deels gedekt kunnen worden door voortgezet onderwijs in deze hal te laten sporten. Dan nog blijft sprake van een tekort. Medegebruik is overigens onzeker.
Dit zou ook betekenen dat een deel van het voortgezet onderwijs niet meer sport in de Hanzehal. Dit zorgt voor een extra tekort op de begroting van de Hanzehal.

Het besluit betekent dat er geen gecombineerde hal komt. De scholen (Mozaïek en Anne Flokstra) voor wie de gymzaal zou worden gerealiseerd zullen nu zelf de gymzaal realiseren. Voor KVZ blijft het mogelijk om een korfbalhal te realiseren met eigen middelen.