Geen verlichting langs Graffelpad voor noodopvang GGNet

29-06-2016 Nieuws Redactie

WARNSVELD – Er zal geen verlichting komen op het Graffelpad. Verlichting was een van de aanbevelingen die gedaan werd in het kader van de noodopvang op het terrein van GGNet. Het voorstel voor verlichting kwam ook terug in de risicoanalyse die gemaakt is rondom de noodopvang.

De wens om het Graffelpad te verlichten bestaat al langer en wordt veroorzaakt door de dealers die zich hier soms ophouden. Het Graffelpad kent echter een bijzondere situatie waardoor verlichting niet eenvoudig is aan te brengen. Het pad is namelijk particulier eigendom en loopt over een gebied dat valt onder de bepalingen van de Natuurschoonwet. Voor het aanbrengen van verlichting is toestemming van de eigenaar nodig. Deze wenst geen verlichting op het pad.

Als alternatief wordt nu de verlichting langs de Kerkhofweg en Bieshorstlaan verbeterd. Deze vervanging kost ongeveer 15 weken.

Andere maatregelen
Wel zijn er andere maatregelen die op korte termijn genomen worden. Dit is samen met de leden van het omwonendenoverleg gedaan. Het omwonendenoverleg adviseert de gemeente om de groenstrook tussen fietspad en weg op de Kerkhofweg, terug te snoeien tot de hoogte dat je er overheen kunt kijken. Zodat fietsers vanaf de weg zichtbaar blijven, maar er wel beplanting overblijft.

Ook vraagt het omwonendenoverleg bij de bushalte aldaar te snoeien, zodat wachtenden goed zichtbaar zijn. Dit advies is besproken met team Beheer en onderhoud. Team Beheer en onderhoud snoeit hier nog voor de komst van de vluchtelingen.Gerelateerd