Geen vuurwerkvrije zones op oudjaarsdag

18-11-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De gemeente zal geen vuurwerkvrije zones aanwijzen voor oudjaarsdag. De Stadspartij had eerder een motie ingediend om vuurwerkvrije zones te creëren rondom verblijfplaatsen voor kwetsbare groepen (zoals ouderen, maar ook dieren). Ook werd in de motie een 'opruimplicht' van het vuurwerk genoemd.

Het college van B en W ziet niks in deze verboden. "Met de beperking van de afsteektijden is het verbod op het afsteken van vuurwerk landelijk al uitgebreid op oudjaarsdag tot 18.00 uur. Het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone kan daarom alleen betrekking hebben op locaties waarvoor kan worden beargumenteerd dat dit in de periode tussen 18.00 uur en 2.00 uur bijzonder overlastgevend, risicovol of gevaarlijk is." staat in de verklaring van het college. Daarnaast stelt het college dat de jaarwisseling de afgelopen jaren relatief rustig is verlopen. Een verbod wordt dan ook overbodig genoemd.

Ook voor een opruimplicht voelt het college niks. De handhavingscapaciteit is daarvoor niet groot genoeg. Deze capaciteit zal voornamelijk ingezet gaan worden om het illegaal afsteken van vuurwerk (buiten de toegestane tijden) en het afsteken van illegaal vuurwerk tegen te gaan.
Gerelateerd