Gemeente brengt vraag en aanbod bij elkaar

29-03-2017 Nieuws Redactie

Lokale ondernemers meer kansen bieden bij de inkoop. Die oproep deed ondernemend Zutphen en Warnsveld en daar heeft de gemeente Zutphen nu een antwoord op. Alle ondernemers in de gemeente ontvangen daarom deze week een brief met het verzoek zich digitaal te melden bij de inkopers van de gemeente Zutphen. Ondernemers kunnen zich registreren en aangeven welke producten, diensten en/of werken zij leveren. De inkopers van de gemeente Zutphen kunnen in hetzelfde systeem zoeken welke ondernemers zij het beste kunnen benaderen bij een nieuw inkoop- of aanbestedingstraject.

De gemeente Zutphen sociaal economisch versterken, is een van de ambities van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarin past het stimuleren van lokaal inkopen; alle ondernemers in Zutphen en Warnsveld zorgen samen immers voor veel werkgelegenheid. En waarom van ver halen, wat dichtbij beschikbaar is?

Ondernemers in beeld
Alle ondernemers ontvangen deze week een uitnodiging om zich digitaal te melden bij de inkopers van de gemeente Zutphen. De ondernemers kunnen zich registreren in het portal voor lokale ondernemers (https://plo.zutphen.nl) en aangeven welke producten, diensten en/of werk zij leveren. Zij vullen hun bedrijfs- en contactgegevens in en geven aan in welke product catagorieën zij producten, diensten of werken leveren. Doordat zij een KvK-nummer invullen dat gekoppeld is aan een adres in de gemeente Zutphen kunnen alleen lokale ondernemers zich aanmelden. Als medewerkers van de gemeente een inkoop- of aanbestedingstraject starten, gaan zij in het protal zoeken naar geschikte ondernemers.

Ondernemers enthousiast over portal
Het PLO is al door een kleine groep lokale ondernemers getest. Zij waren erg enthousiast over het bestaan en functioneren van het portal. Dankzij hun tips is de portal op een aantal punten verbeterd en worden nu alle ondernemers uitgenodigd de portal te gebruiken.