Gemeente, COA en GGNet eens over invulling noodopvang Warnsveld

27-01-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente, het COA en GGNet hebben een conceptovereenkomst over de invulling van de noodopvang bij GGNet in Warnsveld. Deze overeenkomst bevat afspraken over de wijze waarop de noodopvang wordt ingericht en bepaalt daarmee hoe tegemoet wordt gekomen aan de noden van de opgevangen vluchtelingen en aan de belangen van de omwonenden.

In de overeenkomst zijn onder andere de zorgen en opmerkingen van omwonenden meegenomen, die zij uitspraken tijdens een bijeenkomst in november.

Zo is een extern bureau bezig om een risicoanalyse te maken en een advies uit te schrijven omtrent de opvang. Deze moet voor 1 maart afgerond zijn. Ook staat in de overeenkomst dat het mogelijk is de opvang te sluiten als er excessen zijn.

Omwonenden
Het concept wordt maandag 1 februari besproken in het Forum bij de gemeente. Hier kunnen omwonenden inspraak geven. Als er door de forumleden geen wijzigingen geopperd worden, dan zal de overeenkomst voor ondertekening verstuurd worden naar de partijen. Daarna zal het plan besproken worden met de omwonenden.

Dagbesteding
Om verveling in de opvang te voorkomen wordt gedacht om de vluchtelingen vrijwilligerswerk te laten doen. “Wat voor vrijwilligerswerk weten we nog niet,” vertelt wethouder Annelies de Jonge, “daarvoor gaan we eerst het aanbod bekijken. In Apeldoorn werken er een aantal bij de groenvoorzieningen. Zoiets kan ik me voorstellen.”

De vluchtelingen komen eind mei richting Warnsveld. Maximaal zullen 400 vluchtelingen opgevangen worden. Deze instroom zal geleidelijk gaan. Wel is de burgemeester bevoegd om op ieder moment  om redenen van openbare orde of veiligheid de instroom per direct (tijdelijk) te stoppen.
Personeel dat hier gaat werken zal zoveel mogelijk in Zutphen en omgeving geworven worden.

Een samenvatting van de overeenkomst is hier te vinden. Een volledig rapport hier.Gerelateerd