Gemeente en Driekant begraven de strijdbijl

23-05-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - Eind 2016 kwam een eind aan de samenwerking tussen Driekant Buiten en gemeente Zutphen bij De Kaardebol. Hierdoor ontstond een aanzienlijke schade die deels werd geleden door externe particuliere obligatiehouders van Driekant Buiten.

Driekant en de gemeente zijn om tafel gegaan om een einde te maken aan de impasse en tot de conclusie gekomen dat gerechtelijke procedures onwenselijk zijn. De gesprekken hebben er toe geleid dat Driekant 45.000 euro ontvangt van de gemeente. Dit bedrag is bedoeld als een ondersteuning voor een nieuw Leerfonds van Stichting Driekant Inspireert. De obligatiehouders van Driekant Buiten die destijds een deel van hun geld zagen verdwijnen, mogen vanuit het bedrag voor maximaal 15.000 euro worden gecompenseerd.

De financiële bijdrage van de gemeente Zutphen gaat grotendeels naar het Leerfonds van Driekant. Dit fonds maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidshandicap sneller, gemakkelijker en rechtstreeks in kunnen stromen op het opleidingstraject bij Driekant. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van derden. Door het nog op te richten Leerfonds kan Driekant meer mensen ondersteunen voor wie de reguliere arbeidsmarkt nog onbereikbaar is. Het volgen van de leerwerktrajecten zorgt ervoor dat zij met hun eigen ontwikkeling en talenten aan de slag gaan. Deze ervaring brengt hen aanzienlijk dichter bij participatie en werk. Ze worden bij hun activiteiten professioneel begeleid door vakkrachten. Naast de bijdrage van de gemeente dragen ook andere partijen financieel bij aan het Leerfonds en wordt het ook voor particulieren mogelijk om te investeren in sociale duurzaamheid.

Met de gemaakte afspraken laten Driekant en de gemeente Zutphen het verleden achter zich. Eind 2016 kwam er aan de samenwerking tussen de gemeente en Driekant bij De Kaardebol een einde, omdat Driekant zich gedwongen zag om de huurovereenkomsten met de gemeente te ontbinden. Zowel Driekant als gemeente Zutphen willen hun energie en inzet in vol vertrouwen weer op de toekomst richten.