Gemeente houdt 'democratisch gehalte' huurdersvertegenwoordiging in de gaten

16-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Wethouder Coby Pennings zal in de gaten houden of de huurdersvertegenwoordiging van Woonbedrijf ieder1 democratisch ingericht is. Die toezegging deed zij gisteren tijdens de forumvergadering over de motie van de SP.

De SP had een motie ingediend die het college opriep om ieder1 te verzoeken te stoppen met de oprichting van de huurdersvertegenwoordiging in wording, Bij1. Zij vinden dat deze geen democratisch gehalte heeft.
Tijdens de vergadering sprak mevrouw Elskamp in namens de samenwerkende bewonerscommissies Zutphen: “Wij hebben tijdens het hele kwartiermakerstraject inbreng geleverd, zowel aan de directie van het woonbedrijf als aan het Kwartiermakersteam. Helaas zijn wij als 'kritische huurders' evenals enkele andere kritische huurder die zich lieten horen, vaak zonder argumenten aan de kant geschoven. “De trein moest doorrijden”,  je kon alleen meerijden. Maar als je voorstelde via een ander station naar het eindstation te gaan, werd je zonder pardon van de trein gegooid.”
Als vraag op wat de  samenwerkende bewonerscommissies graag zouden zien antwoordde Elskamp: “Dat er de mogelijkheid ligt om te kiezen tussen een stichting of een vereniging. En dat huurders daarover stemmen.”

Nils Müller (SP) kon zich daarin vinden: “Als er zo gekozen wordt om toch in een stichting te zitten, is dat in ieder geval democratisch gebeurd.”

Ook andere partijen zagen hierin wel heil, maar konden zich niet vinden in de motie zoals die lag. De meesten gaven aan de motie niet te steunen. “De politiek heeft hier geen invloed op,” was algemeen gehoord.
Wethouder Pennings benadrukte dit: “De politiek moet zich hier niet mee bemoeien.”
“Wel is het voor de gemeente van belang dat er een goede huurdersvertegenwoordiging tot stand komt. Maar dat laten wij over aan de huurders.”
Zodra de huurdersvertegenwoordiging is opgericht wil Pennings er wel naar kijken: “Wij zullen kijken of er een democratische huurdersvertegenwoordiging is. Zo niet, dan zullen wij vragen stellen aan het woonbedrijf.”Gerelateerd