Gemeente laat nieuw licht schijnen in Zuidwijken

29-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - In de Zuidwijken vervangt de gemeente Zutphen een groot aantal lichtmasten en armaturen. Dit is nodig omdat op een aantal locaties de verlichting sterk is verouderd. Deze werkzaamheden starten op maandag 2 oktober en duren ongeveer 17 weken.

Goede openbare verlichting is nodig voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. In de hele gemeente staan ruim 8500 lichtmasten en armaturen waarvan een aantal verouderd is. Er zijn meerdere lichtmasten ouder dan 40 jaar en een groot aantal armaturen ouder dan 25 jaar. Beiden zijn aan vervanging toe. De nieuwe armaturen zijn LED-armaturen. Deze leveren minimaal 30 procent energiebesparing op en zorgen voor beter licht op straat. Bovendien is bij dit nieuwe type verlichting minder onderhoud nodig en zorgt de langere levensduur voor minder storingen op lange termijn.

In het volgend voorjaar gaat de grootschalige vervanging eerst in Warnsveld verder, daarna het centrum en dan de wijk De Hoven, Noordveen, Waterkwartier en Leesten.

Inspraak
Oktober 2015 zijn ongeveer 2500 inwoners per brief gevraagd welke armaturen zij graag in hun straat zien. Hierop heeft meer dan 20 procent van de bevraagden gereageerd. Ook konden inwoners de armaturen bekijken en vragen stellen tijdens een inloopbijeenkomst. Bij de selectie van het type armaturen is rekening gehouden met de uitslag van de enquête. Voor iedere plek is gekozen voor de meest energiezuinige armatuur. Het is voor het eerst dat inwoners op deze manier betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte van Zutphen.