Gemeente schikt voor halve ton met gedupeerde bewoners

17-03-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Bewoners aan de Marsweg hebben een schadevergoeding gekregen wegens planschade. In 2009 veranderde het woonterrein naar bedrijventerrein. Een burgerwoning moest daarbij omgezet worden naar bedrijvenwoning.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft de situatie onderzocht. Het bureau oordeelt in het rapport dat “het gewijzigde planologische regime rondom de woning van verzoekers heeft geleid tot een nadelig effect op het uitzicht, een toename van schaduw, een intensivering van gebruik van gronden indirecte woon- en leefomgeving, een mogelijke toename van geluid- en lichthinder, aantasting van privacy in en om de woning, een beperkte toename van verkeersbewegingen en een aanzienlijke wijziging van de situering van de woning (van kleinschalige woonwijk met nabij bedrijfsbebouwing naar geïsoleerd tussen bedrijfsbebouwing).”

Het pand zou daardoor een stuk minder aantrekkelijk zijn voor potentiële kopers.
Ook is de waardevermindering berekend. Om te compenseren voor dit waardeverlies wordt een bedrag van 56.400 euro geadviseerd.Gerelateerd