Gemeente vreest commerciële windmolens bij Twentekanaal in Zutphen

11-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Als wij het niet doen, doet iemand anders het wel. Dat is het gevaar dat de gemeenteraad ziet rondom de plaatsing van de windmolens bij het Twentekanaal in Zutphen.

Maandagavond werd gesproken bij de gemeente of de subsidie voor de windmolens doorgezet moest worden. De stemming in het debat was wisselend. Wel kwam als belangrijke vraag boven drijven: als wij de windmolens niet plaatsen, dan doet een commerciële partij dat, en hebben we helemaal geen zeggenschap meer.

De meeste partijen zien liever IJsselwind de molens plaatsen. IJsselwind is een burgerinitiatief van vier lokale energiecoöperaties. Zij willen samen met het Waterschap drie windmolens plaatsen nabij het Twentekanaal.

Coöperatie VS commercieel
IJsselwind wil de opbrengsten van de windmolens terug laten vloeien naar het gebied. Een vijfde wordt in een omgevingsfonds gestopt. Hiervan moeten direct omwonenden profiteren. Zij kunnen vanuit dit fonds bijvoorbeeld het huis isoleren.
Het overige geld wordt over de vier andere coöperaties verdeeld, waarmee lokale initiatieven voor duurzame energie kunnen worden bekostigd.

Als de windmolens niet door IJsselwind worden geplaatst, is het terrein bruikbaar voor eventuele commerciële partijen die er windmolens plaatsen. André Oldenkamp van de ChristenUnie legt uit dat deze partijen niet in overleg gaan met de gemeente, en zich niks aantrekken van omwonenden. Daarnaast gaan de opbrengsten van commerciële activiteiten richting de plaatser van de windmolen en niet de omgeving.

Wethouder Coby Pennings benadrukte het belang om de realisatie van de molens in eigen hand te houden. Volgens haar wordt ook de provincie vanuit de energiewet gedwongen om windmolens te plaatsen. Een gedeputeerde zou haar al hebben gewaarschuwd zelf het initiatief te houden. Daarbij stelde ze het forum ook een vraag: “We willen Zutphen energieneutraal krijgen. Wat voor stappen moeten we anders nemen?”

Omgeving
Enkele partijen zoals de VVD en D66 zijn voorstander van het plan. De SP en Burgerbelang zetten vraagtekens. Zij houden daarbij vast aan het draagvlakonderzoek voor de windmolens.

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat een groot deel van de direct omwonenden zich sterk uitspreekt tegen de komst.
De SP is niet tegen het plan van windmolens, maar wel tegen de locatie. “Het Waterschap heeft aangegeven dat als er teveel commotie is omtrent de locatie, zij bereid zijn een andere locatie te zoeken.”

De meeste partijen lijken echter de komst van commerciële windmolens meer te schuwen dan de bezwaren. Het college is voorstander van de windmolens. De raad zal binnenkort stemmen over de subsidie voor IJsselwind.