Gemeente weigert 'merkwaardige' schadevergoeding Driekant na conflict

08-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Driekant Buiten hoeft niet te rekenen op een financiële vergoeding van de gemeente Zutphen.
Dat maakt de gemeente bekend nadat de organisatie een schadeloosstelling had gevraagd.

Conflict
Driekant Buiten was hoofdhuurder tot november 2016 van het gebouw van de Kaardebol aan de Harenbergweg. In de overeenkomst met de beheerder van het gebouw (de gemeente) stond dat andere partijen de ruimtes zouden onderhuren van Driekant Buiten.
Deze partijen konden zich niet vinden in de koers van Driekant Buiten, wat leidde tot conflict.


Driekant is van mening dat de gemeente zich actief heeft bemoeid in een conflict tussen Driekant als huurder en de onderhuurders. Door deze inmenging heeft de gemeente zich tegen de afspraken in partij gemaakt in een conflict dat de gemeente niet aanging.

Door deze inmenging en actieve stellingname van de gemeente is het conflict dermate geëscaleerd dat Driekant uiteindelijk geen andere mogelijkheid zag dan het contract te ontbinden. De gemeente heeft daarbij volgens Driekant zelfs aangestuurd op de ontbinding van de huurovereenkomsten.

Als gevolg daarvan zou Driekant schade hebben geleden. Deze proberen zij te verhalen op de gemeente.

Merkwaardig
De gemeente zegt niet in te zien hoe zij (in juridische zin) tekort zijn geschoten in de nakoming van de huurdersovereenkomst. “Het is immers Driekant zelf niet gelukt om met de onderhuurders gebruikers voor zover nodig onderling afspraken te maken om het gebruik onderling harmonieus te laten verlopen. Dit was Driekant op grond van de huurovereenkomsten wel verplicht om te doen. Dat dit niet is gelukt, is geheel en al aan Driekant zelf te wijten.”

De gemeente ontkent dat er is aangestuurd op een ontbinding van de overeenkomst. Zij noemen het “merkwaardig” dat verondersteld wordt dat de gemeente moet opdraaien voor de schade die Driekant geleden heeft.

Rechtszaak
De gemeente zal Driekant niet schadeloos stellen. De gemeente verwacht wel dat een juridische procedure gestart kan worden. “Daarmee is het dan aan de rechter om een oordeel te vellen over de vraag of de gemeente gehouden is de vermeend door Driekant geleden schade te vergoeden. Feit blijft dat Driekant zelf de huurovereenkomsten ontbonden heeft.”Gerelateerd