Gemeente wil af van 'illegale' tuinuitbreiding in Zutphen

25-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen geeft haar bewoners de kans om hun tuintje uit te breiden. Inwoners van De Waarden of Weerdslag, waar de tuinen aansluiten op een groenstrook van de gemeente, kunnen deze grond kopen. Deze strook wordt 'snippergroen' genoemd.

“Uit onderzoek van de gemeente Zutphen blijkt dat veel inwoners bewust of onbewust grond gebruiken van de gemeente, zonder dat daar een overeenkomst voor is afgesloten. Bijvoorbeeld als extra grond bij hun tuin.” zo bericht de gemeente, “De gemeente wil hierover met gebruikers eenduidige afspraken maken. Daarom krijgen de gebruikers van dit zogenaamde snippergroen nu de mogelijkheid de grond te kopen of terug te geven.”

In de Zuidwijken zijn 600 gevallen bekend waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Inwoners van de Weerdslag en De Waarden worden hierover binnenkort aangeschreven. Zij zijn onderdeel van een proef onder 120 adressen.

Met de proef wil de gemeente duidelijkheid scheppen over de eigendomspositie van de grond. Eventueel door de gemeentegrond te verkopen. “Om verkoop te stimuleren, geldt tijdens de proef een speciaal tarief van €40,- per m2 gemeentegrond, voor wie de grond wil kopen. Alle inwoners van de Zuidwijken kunnen hier gebruik van maken, ook als zij nu niet aangeschreven worden of nu nog geen gemeentegrond gebruiken.” aldus de gemeente. Eis is wel dat de tuin grenst aan een strook gemeentegrond.

Kopen is niet altijd mogelijk, soms gelden er voorwaarden aan. “De “Beleidsnotitie Snippergroen Gemeente Zutphen” geldt als leidraad bij de beoordeling of koop mogelijk is. In sommige gevallen is maatwerk vereist.”

Handhaving
Tot nu toe heeft de gemeente niet opgetreden bij mensen die 'illegaal' gemeentegrond gebruikten voor de tuin. “Nu vinden wij het belangrijk om dit wel te doen.” laat de gemeente weten, “Soms leidt het ‘oneigenlijk gebruik’ tot ongewenste situaties. Als de ene inwoner wel een groenstrook gebruikt en de buren niet, ontstaan er kleine stukjes openbaar groen of ongelijke randen. Dit ziet er niet alleen rommelig uit, het maakt ook het onderhoud van het openbaar groen eromheen moeilijker.”

Wie het niet eens is met de inventarisatie van de gemeentegrond, omdat er bijvoorbeeld een meetfout is gemaakt, kan contact opnemen met Metafoor Vastgoed.
Iedereen die interesse heeft om een extra stukje tuin te kopen, kan dat doen via dit formulier.Gerelateerd