Gemeente wil meer sturing op Stichting Zutphen Promotie

01-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De Stichting Zutphen Promotie krijgt meer sturing van de gemeente. Dit was een van de eisen van de raad om goedkeuring te geven op de subsidie van 250.000 euro.

Het college heeft daarop het voorstel aangepast om te laten zien dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturen wordt gegeven en dat er realistische doelen worden gesteld.

Om dit te realiseren wordt er gewerkt met het '4R model' (Richting, Ruimte, Resultaten en Rekenschap). De richting en resultaten worden bepaald door de gemeente. Daar binnen krijgt de Stichting de ruimte om de taakuitvoering vorm te geven. Ook moeten zij verantwoordingen afleggen (rekenschap) over het resultaat en werkwijze.

Behalve de 250.000 wordt voor 2017 en 2018 ook een extra bedrag van 50.000 euro losgemaakt. Dit is voor het uitvoeren van de speerpunten. Daarbij wordt extra geïnvesteerd in de binnenstad, het woonklimaat en de Cleantech.Gerelateerd