Gemeente wil mening inwoners over verkeer in De Hoven

13-09-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Een veilige en verkeersluwe wijk, met de auto ‘te gast’. Dat is volgens het Wijkontwikkelingsplan De Hoven een van de gewenste kernkwaliteiten voor de wijk. Tijdens de burendag op zaterdag 24 september vraagt de gemeente de Hovenaren welke maatregelen hier volgens hen bij horen - en welke de hoogste prioriteit hebben. Bewoners zijn welkom bij het hiervoor ingerichte kraampje op het terrein van ZVV De Hoven aan de Molenweg 36.

Samen met Wijkraad De Hoven heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de straten, trottoirs en parkeerplaatsen in De Hoven. Het gaat hierbij om alle wegen binnen de kom. De Weg naar Voorst en de Kanonsdijk vallen er buiten; deze wegen krijgen na de aanleg van de rondweg om De Hoven een nieuwe inrichting.

‘Miniverkeersplan’
“Sommige straten in De Hoven hebben een opknapbeurt nodig, op andere plaatsen zijn misschien door eenvoudige aanpassingen verbeteringen mogelijk in de verkeersstructuur. We willen nu in beeld krijgen welke straten volgens de bewoners zelf het eerste aangepakt moeten worden.” aldus de gemeente. “Ook horen we graag hun ideeën om bijvoorbeeld sluipverkeer of parkeerproblemen op te lossen en de verkeersveiligheid te vergroten.”

Tijdens de burendag op zaterdag 24 september is iedereen tussen 14.00 tot 16.30 uur welkom bij een kraampje over dit ‘miniverkeersplan’. Op een grote kaart van de wijk kun je je voorkeuren en ideeën aangeven. De gemeente werkt de plannen en ideeën samen met de wijkraad verder uit.Gerelateerd