Gemeente wil Zutphense musea verzelfstandigen

22-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente wil dat de Zutphense musea vanaf 2018 zelfstandig, en dus los van de gemeente, verder gaan.
Daarvoor heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De Musea Zutphen vormen op dit moment één organisatie en zijn als aparte entiteit binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Zutphen gepositioneerd.

Het exploiteren van een museum is echter geen gemeentelijke kerntaak, aldus het onderzoeksrapport. “Culturele instellingen zoals een museum zijn, hoewel sterk afhankelijk van subsidie, feitelijk bedrijven met een eigen dynamiek en bedrijfsvoering.”

Hiervoor zouden zij zich los moeten maken van de gemeente.
Andere voordelen die genoemd worden, zijn dat de musea meer kostenbewustzijn zullen gaan tonen. Daarnaast zullen de musea hierdoor meer besluitvaardigheid hebben, doordat het keurslijf van de gemeentelijke bureaucratische processen wegvalt.


Risico's
Risico's die in het rapport genoemd worden zijn onder andere dat er onvoldoende grip op de bedrijfsvoering en financiën kan ontstaan. Er is kans dat de verzelfstandiging hoge kosten met zich meebrengt.

Bij financiële tegenvallers is het mogelijk dat de musea alsnog bij de gemeente moeten aankloppen voor extra geld: “waardoor er al snel een ongewenste politieke discussie ontstaat”, aldus het rapport.

Logische stap
Wel ziet het onderzoek de verzelfstandiging als een logische stap. De Zutphense musea zullen voor de verzelfstandiging opgaan in een stichting.

De panden (Hof van Heeckeren) en de huidige collectie van de musea blijven wel in handen van de gemeente. Afspraken over het beheer van eventuele nieuwe stukken moeten nog gemaakt worden.Gerelateerd