Gemeente Zutphen creëert extra banen voor mensen met beperking

23-08-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. “Als grote werkgever in Zutphen wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en vacatures door de gehele organisatie openstellen voor mensen met een beperking. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om meer mensen naar werk te helpen.” Zo zegt de gemeente.

Het Zutphense college heeft daarom besloten dat nog dit jaar een aanpak klaar moet zijn zodat de gemeente een inclusieve werkgever wordt.

Vijf procent van het personeelsbestand van bedrijven moet in 2025 bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking. In 2017 komt de verplichting voor gemeenten erbij om beschutte werkplekken te bieden. De komende jaren moeten we als gemeenten gezamenlijk 5250 banen creëren om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. Dit staat in de banenafspraak die is vastgelegd in de Quotumwet.

De gemeente Zutphen voldoet al aan de banenafspraak. Circa 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken sinds 2012 bij Team Beheer en Onderhoud. Toch wil het Zutphense gemeentebestuur verder gaan. Het uitgangspunt daarbij is niet het creëren van extra werkplekken, maar wel dat bij ieder capaciteitsvraagstuk in de gehele organisatie gekeken wordt of dit ingevuld kan worden door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wil het gemeentebestuur een voorbeeld zijn voor de Zutphense werkgevers.