Gemeente Zutphen voorbereid op gladde winter

28-10-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De periode met kans op gladde wegen is weer aangebroken. De gemeente past in deze periode gladheidbestrijding toe om gevaarlijke situaties te voorkomen of te bestrijden. Hiervoor heeft de gemeente 650 ton zout ingekocht.

De gemeente Zutphen hanteert een zogenoemd preventief strooibeleid. Dit houdt in dat de strooiwagens gaan strooien op een moment dat het nog niet glad is. De gemeente gaat strooien tegelijkertijd met de provincie Gelderland en omliggende gemeenten.

Strooiroutes
Als eerste worden de A-routes gestrooid en bij (beginnende) gladheid gaat alle aandacht hier naar uit. Dit zijn de belangrijkste wegen,  fietspaden en de busroutes. De gemeente zorgt er daarbij voor dat de afstand binnen de bebouwde kom tot een gestrooide A-route maximaal
300 meter is. In de meeste gevallen is dat echter beduidend korter. De speciale aandacht gaat uit naar het fietspad van de Oude IJsselbrug. Deze is vaak eerder glad dan de omliggende wegen. De totale A-route wordt in de regel binnen 3 uur gestrooid. Afhankelijk van de duur en
de mate van gladheid gebeurt de bestrijding mogelijk ook op andere wegen.

Draaiboek ter inzage
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks het gladheidsbestrijdingsplan vast. Daarin is aangegeven welke routes de hoogste prioriteit hebben. Het draaiboek ligt ter inzage bij de informatiebalie op het stadhuis.Gerelateerd