Gemeentebelasting voortaan via Tribuut

16-12-2015 Nieuws Redactie

REGIO - Vanaf 1 januari 2016 voert het centrale belastingcentrum Tribuut in Epe namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de heffing en invordering van gemeentebelastingen uit. Evenals de waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het doel is om hiermee particulieren, bedrijven en instellingen de voordelen te bieden van één aanspreekpunt en een verbeterde dienstverlening.

Voor de vijf deelnemende gemeenten levert de samenwerking voordelen op. Er is één organisatie voor inwoners, bedrijven en instellingen waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van gemeentebelastingen en de WOZ. Ook is het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem efficiënter. Deelnemende gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en het maken van verordeningen.

Tribuut verstuurt eind februari de WOZ-beschikking en de aanslag voor gemeentebelastingen.

Online regelen
Op www.tribuut.nl is informatie te vinden over regelingen en tarieven per gemeente. Door in te loggen met DigiD kan men hier direct persoonlijke zaken regelen of bijvoorbeeld een WOZ-taxatieverslag inzien.

Begin januari 2016 versturen de gemeenten naar alle betrokken inwoners, bedrijven en instellingen een brief met meer informatie. Tribuut is te volgen via Twitter: @tribuut en per 1 januari is de nieuwe website www.tribuut.nl online. Medewerkers van Tribuut zijn vanaf 1 januari bereikbaar per e-mail via info@tribuut.nl en telefonisch via 055 - 580 22 22. Dit is van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Wie voor 1 januari vragen heeft over gemeentebelastingen of de WOZ, kan hiervoor nog bij de eigen gemeente terecht.Gerelateerd