Gemeentelijk Beheer & Onderhoud wordt leerwerkbedrijf

30-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Inwoners met een uitkering die niet op eigen kracht aan werk komen, kunnen in aanmerking komen voor een werkervaringsplekken bij team Beheer &Onderhoud van de gemeente Zutphen. Op jaarbasis gaat het om maximaal 12 werkplekken in onder andere het groen, wegenonderhoud en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee wil de gemeente ook als werkgever een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te helpen. Het Plein en de gemeente Zutphen ondertekenen hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

De kans op een betaalde baan neemt toe als je eenmaal aan het werk bent. Dat is een van de redenen waarom de gemeente Zutphen als werkgever 12 werkervaringsplekken aan gaat bieden. Inwoners met een uitkering kunnen in aanmerking komen voor zo’n plek. Dit aantal bouwt team Beheer & Onderhoud stapsgewijs op.
Het zorgt er voor dat de deelnemers vaardigheden kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen in onder andere het groen, de civiele techniek (wegenonderhoud), de techniek in de werkplaats en aan gemalen, en andere voorkomende werkzaamheden in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Wethouder Annelies de Jonge: “Zutphen heeft een belangrijke uitdaging, namelijk meer mensen naar werk helpen. We zetten alles op alles om dat te doen. Werk is de belangrijkste manier om mee te doen en draagt bij aan je zelfstandigheid. Als werkgever hebben we ook een verantwoordelijkheid. Naast de circa 35 medewerkers van Delta die dagelijks al voor Beheer & Onderhoud werken, bieden we daarom vanaf 1 april ook 12 werkervaringsplekken aan.”
De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2018 en is geslaagd wanneer er daadwerkelijk uitkeringsgerechtigden gaan meedoen, ervaring opdoen en het ook leidt tot een betaalde baan.