Gewijzigde route stille tocht 4 mei

15-04-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het 4 mei comité Zutphen heeft, in overleg met het College van Burgemeester en Wethouders, besloten de route voor de Stille Tocht op 4 mei te wijzigen. De nieuwe route verloopt vanaf de Burgerzaal als volgt: Lange Hofstraat – Groenmarkt – Barlheze – Rozengracht. In de nieuwe opzet zal het Gideonmonument tijdens de kranslegging en het defilé recht van voren benaderd worden, dus vanuit het noorden (richting station). De route loopt dan met de klok mee langs het monument en de plaquettes en vervolgens naar het Broederenkerkplein.

Het comité verwacht van deze wijziging in de eerste plaats een logischer verloop van het defilé langs het monument en de verschillende daar aanwezige plaquettes. Maar niet minder belangrijk is het opnemen van de Barlheze in de route. Die straat vormde voor de oorlog immers het hart van de Joodse wijk van Zutphen.

Over de nieuwe route is veel overleg geweest, onder andere met het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken. Weliswaar wordt de lengte van de Stille Tocht met deze opzet ca. 400 meter langer, maar hij blijft ruim binnen de normen die het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft gesteld.

Net als in 2015 zal het comité aanwonenden verzoeken tijdens de Stille Tocht halfstok te vlaggen.Gerelateerd