Groen licht voor dagbestedingsproject in Zutphen

04-07-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Een panel van twee ervaringsdeskundigen en wethouder Patricia Withagen hebben groen licht gegeven aan drie projecten voor dagbesteding. Dagbesteding zorgt voor een zinvolle invulling van de dag en dat kan op vele creatieve manieren georganiseerd worden. De gemeente Zutphen stelt daarvoor een budget beschikbaar. Daarmee kunnen de eerste pilots georganiseerd worden.

Het eerste project dat een pilot start is de Talentenpool door en voor talenten. Dit project richt zich op volwassenen met een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking. Er wordt gekeken wat hun talenten zijn en hoe zij die kunnen inzetten op voor hen passende tijden (in de avond/nacht, weekend) voor klussen en werkzaamheden voor organisaties, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren.

Ook het project ‘Work in Progress – Ontwikkelingen zonder grenzen’ kan aan de slag. Deze pilot richt zich op cliënten die in de huidige systemen vastlopen. Door in de pilot te werken met een integraal budget worden zij geholpen in de route naar, voor zover mogelijk, betaald werk.

‘De Vierdees’ (dromen, denken, durven, doen) hebben groen licht gekregen om het plan voor een huiskamer met inloop verder te ontwikkelen. Binnen deze huiskamer kunnen inwoners zelf en met elkaar activiteiten ontwikkelen.

Projectplan maken
De drie groepen gaan verder met het maken van hun projectplan. Die worden aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. De gemeente is nog met tien andere partijen met ideeën voor dagbesteding in gesprek.

“Het is mooi te zien dat er met deze aanpak volop aanknopingspunten zijn voor vernieuwing van het aanbod”, vindt wethouder Patricia Withagen. “Op deze manier komen er allerlei mogelijkheden waardoor inwoners van Zutphen kunnen vinden wat bij hen past.”