GroenLinks wil fietsvoorzieningen binnenstad verbeteren

19-11-2015 Nieuws Redactie

Geparkeerde fietsen bij De Schupstoel | Foto GroenLinks

ZUTPHEN – GroenLinks en Burgerbelang willen de fietsvoorzieningen in Zutphen gaan verbeteren.
De partijen stellen dat bewoners zich zorgen maken om de veiligheid door geparkeerde fietsen. Ook ondernemers zouden het parkeren van de fietsen voor etalages als een last zien.

Samen met Remco Feith (binnenstadsmanager) en Casper Jansen (Fietsersbond) is gekeken naar het probleem. "Afgelopen zomer zijn op meerdere momenten foto’s genomen in de binnenstad. Deze beelden laten duidelijk zien dat fietsen ongeordend en chaotisch verspreid geparkeerd worden en met name in de buurt of direct bij de ingangen van winkels en horeca gelegenheden.” laat GroenLinks weten op de site.

Als oplossing wil GroenLinks kijken naar de mogelijkheid om meerdere kleinere fietsparkeerplekken verspreid over het centrum te plaatsen. Daarnaast moet er meer rekening gehouden worden met fietsen bij de herinrichting.

“Naar onze mening is in de huidige herinrichting van o.a. de Groenmarkt en de stadsdiagonaal te weinig rekening gehouden met het parkeren van fietsen.” aldus GroenLinks.

Zij hebben nu samen met Burgerbelang een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen de fietsvoorzieningen te verbeteren. Deze zal binnenkort in het Forum besproken worden.Gerelateerd